Sme radi, že ste zavítali na naše stránky. Dúfame, že naplnia vaše očakávania tak, ako naše služby napĺňajú očakávania spokojných klientov.

 

APA - AUDIT PARTNERS ALLIANCE, s.r.o. je audítorská firma s licenciou Slovenskej komory audítorov č. 317.  Naša spoločnosť vznikla spojením audítorov, ktorí vykonávajú audítorskú činnosť od roku 1994.

 

APA, s.r.o.tvorí tím certifikovaných audítorov a daňových poradcov, ktorí disponujú dlhoročnými skúsenosťami a odbornými znalosťami z daného oboru a ktorí veľmi dobre poznajú slovenské podmienky a právne predpisy.  Pravidelne sa zúčastňujú odborných školení a seminárov, dotýkajúcich sa problémov dynamicky sa rozvíjajúceho právneho, spoločenského a ekonomického prostredia Slovenskej republiky, zároveň využívajú dôvernú znalosť problematiky hospodárskeho sektora a bohaté skúsenosti zo svojho predchádzajúceho pôsobenia.

 

 

O nás